HISTORIE

 

I forhold til Unicon's historie, der går helt tilbage til 1926, hvor den unge ingeniør Kristian Hindhede etablerede virksomheden De Danske Betonfabrikker (senere KH Beton), er Unicon's SeniorKlub jo en årsunge, idet SeniorKlubben først blev stiftet på generalforsamlingen den 14. juni 1995.

 

Initiativet til stiftelse af klubben kom fra medarbejdere fra betonvareproduktionen i Roskilde, og Unicon's ledelse støttede fra starten initiativet på alle måder med lokaler, traktementer og økonomiske tilskud.

 

SeniorKlubben har til formål at bevare og uddybe pensionisternes kontakt med hinanden og til Unicon A/S ved årlige sammenkomster som f.eks. byggeplads- og fabriksbesøg, orienteringsmøder, årlig sommerudflugt, ferieboligudlodning og andre aktiviteter, herunder den ordinære generalforsamling.

 

De første mange år blev den årlige generalforsamling med efterfølgende bankospil holdt i kantinen i den smukke administrationsbygning i Roskilde, hvor køkkenet diverterede med den traditionelle julemiddag mv.

 

Efter at Unicon fraflyttede Roskilde og dermed administrationsbygningen, har det desværre ikke været muligt at afholde møderne i Unicon regi, hvorfor SeniorKlubben gennem nu en del år har henlagt mødeaktiviteterne til Kirke Såby Forsamlingshus ca. 15 km vest for Roskilde.

 

Det har været og er stadig et godt alternativ, men det er trods alt ikke helt det samme som i de gode "gamle" dage i Roskilde!

 

SeniorKlubben har nær kontakt til Unicon og modtager fortsat økonomisk støtte til klubbens drift. Uden denne støtte ville det ikke være muligt at fortsætte SeniorKlubben's virke og aktiviteter.

 

I flere år har medlemstallet i Unicon's SeniorKlub ligget på ca. 60 personer, der kommer fra såvel den tidligere betonvare- og elementproduktion som fra fabriksbeton og administration. 

 

Ved en målrettet indsats for at skaffe nye medlemmer til SeniorKlubben er medlemstallet pr. 1. januar 2019 øget til ialt 105 medlemmer.

 

Unicon's historie finder du på Unicon's hjemmeside: www.unicon.dk