Aalborg i hvidt

Aalborg i hvidt

Orientering fra bestyrelsen

Orientering fra bestyrelsen


Året går på hæld, og de mørke timer er efterhånden mange. Vi er lige gået ind i julemåneden, og til trods for de høje elpriser er der stadigvæk pyntet op i gaderne med lyskæder, gran og hjerter.

Om vi når at få sne til jul er nok for tidligt at gisne om, men derfor kan man godt begynde at lade julestemningen brede sig. I butikkerne drejer alt sig om jul, stormagasinerne bombarderer os med julegaveideer, supermarkederne sælger juleøl og julevin og hos bageren er det brunkager, klejner og honningkager, der står forrest på hylderne, og i fjernsynet er der hver dag op til flere kanaler, der sender en eller flere julefilm, ligesom der er juletræssalg på hvert et gadehjørne, så det er svært ikke at blive grebet lidt af julestemningen.

 

 

Også i SeniorKlubben er de første tegn på juletiden dukket op. Vi har netop afholdt den årlige generalforsamling, i år var vi 33 medlemmer, som deltog i et dejligt arrangement med god julemad og sindsoprivende bankospil. Vi havde en dejlig dag i Roskilde med glade medlemmer, som fik talt sammen på kryds og tværs, og vi fik ønsket hinanden en glædelig jul.

Nu ser vi så frem mod et nyt år, og hvad det bringer, ved vi ikke noget om endnu. Vi kan da håbe på, at der bliver fred i Ukraine og mon ikke der på et tidspunkt også bliver sammensat en ny regering i vort dejlige lille land.

Vi har endnu ikke tilrettelagt sommerudflugten, men bestyrelsen mødes allerede i januar måned for at finde et spændende udflugtsmål. Der er allerede aftalt møde med Unicons ledelse i starten af januar måned, så her håber vi at få aftaler på plads for 2023.


Orientering


Vi har i år valgt at vise regnskabet for 2022 samt budget for 2023 i Nyhedsbrevet, således, at de medlemmer, der ikke deltog i generalforsamlingen, også har mulighed for at se dette.

På generalforsamlingen var der som sædvanligt valg af medlemmer til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant.

Alle var villige til genvalg og blev alle valgt med akklamation.

På posten som suppleant til bestyrelsen skulle der imidlertid vælges nyt medlem da vores mangeårige medlem Arne Jacobsen, som bekendt døde tidligere på året.

Bestyrelsen havde i den forbindelse peget på Palle Frederiksen som ny suppleant, og han blev valgt med akklamation, så velkommen til Palle Frederiksen, vi håber du falder godt til i bestyrelsen.


Bestyrelsen ser derefter ud på følgende måde:


Nyt om navne:


Vi har desværre modtaget meddelelsen om, at Søren Hedegaard Hansen er død, 70 år gammel, efter kort tids sygdom. Søren var et af de medlemmer, som i sin tid kom fra 4K, og han meldte sig ind i klubben så snart, det var muligt. Søren har deltaget i flere af SeniorKlubbens sommerudflugter og glædede sig til at deltage i andre arrangementer, når han trådte tilbage fra arbejdsmarkedet, det nåede han desværre ikke.

Æret være Søren Hedegaards minde.

 

Information fra kassereren

 

Kontingent

 

Det er nu tid til at indbetale medlemskontingent på kr. 200,- til SeniorKlubben for året 2023.

 

Mange har allerede betalt kontingent, men hvis du ikke har fået det gjort endnu, kan det gøres til:

 

Bankkonto nr. 5479 3869218 eller MobilePay 80958.

 

Beløbet bedes indbetalt senest den 31. januar 2023, men gerne før.

 

På forhånd tak!

Kassereren